Стабилизатор са Ценеровом диодом
(ССЦД)

Курс је креиран ради учешћа на Конкурсу Креативне школе 2012-2013.