Рачунарство и информатика - Снежа
(РИИ_1)

на курсу ћемо се упознати са садржајима наставног програма из предмета рачунарство и информатика