Рачунарство и информатика
(РИИ_1)

на курсу ћемо се упознати са садржајима наставног програма из предмета рачунарство и информатика